Word lid van de GECORO

  • 7 september 2021

Wat is GECORO?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert het gemeentebestuur over het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO liggen op vlak van planning, zoals de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies. De GECORO vergadert een aantal keer per jaar en meestal ’s avonds op een weekdag.

Wie zit er in de GECORO?

De GECORO bestaat uit 2 deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en 5 leden die een maatschappelijke geleding vertegenwoordigen uit verenigingen van werkgevers, verenigingen van landbouwers, milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van handelaars en verenigingen van recreatie (sport/toerisme/jeugd).

Wil je je kandidaat stellen?

Dien uiterlijk 20 september 2021 je kandidatuur in. Dit kan per e-mail naar secretariaat@zutendaal.be. Je kandidatuur dien je te motiveren en onderbouwen met o.m. opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid. Voor een vereniging of organisatie moet de kandidatuur ingevuld worden door de voorzitter. Naast een uitgebreide motivatiebrief van de kandidaat (met eventueel een aantal bewijsstukken), moet ook een schriftelijk akkoord van de voorgedragen kandidaat toegevoegd worden.

 

 

Openingsuren

Dienst secretariaat
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 33
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten