Wat kan je zelf doen?

Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken. Een goede persoonlijke hygiëne blijft de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen.

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was regelmatig je handen.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem …).
  • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Lees ook www.info-coronavirus.be/nl/.

Instructies handen wassen met water en zeep