Voor het eerst naar de buitenschoolse kinderopvang?

Wil je gebruik maken van de Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet? Dan is het nodig om een administratief dossier op te maken. 

Dit kan tijdens één van de 3 infoavonden voor nieuwe gezinnen. Enkele maanden voor de schoolstart van een kindje krijgen Zutendaalse gezinnen hiervoor een uitnodiging. Uiteraard kun je ook steeds contact opnemen voor meer informatie.

 

Contactgegevens

Buitenschoolse kinderopvang Pierewiet
Vestiging Nachtegalenpark
Blookbergstraat 3
3690 Zutendaal
België