Verhuizen naar België

Als je van plan bent om in België te komen wonen, moet je afhankelijk van je persoonlijke situatie enkele formaliteiten vervullen en in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten.

Procedure

Belgen die terugkeren:

  • Als je bij een ambassade of consulaat ingeschreven was en je definitief naar België terugkeert, heb je er alle belang bij om je vertrek vooraf aan hen te melden.

  • In principe moet je binnen de 8 werkdagen na je aankomst in België je aan te melden bij je nieuwe gemeente.

  • Na de vaststelling van je hoofdverblijfplaats word je ingeschreven in het bevolkingsregister.

  • Je nieuwe gemeente meldt dat aan de gemeente waar je vóór je vertrek naar het buitenland jouw hoofdverblijfplaats had. 

  • Meteen na je inschrijving start de procedure voor de afgifte van een nieuwe identiteitskaart.

Ben je geen Belg en je wilt naar België verhuizen:

  • Dan moet je daar de nodige verblijfsdocumenten voor hebben. De verblijfsprocedure die een vreemdeling moet volgen hangt af van zijn nationaliteit en de duur en het doel van het verblijf in België.

  • Als je als buitenlander langer dan 3 maanden in België wilt verblijven, moet je dit binnen de 8 dagen na aankomst melden bij de gemeente waar je verblijft. Je moet je er laten inschrijven in de bevolkingsregisters: daarvoor moet je wel over een reële verblijfplaats in de gemeente beschikken.

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten