Vastgoedinformatie

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

In het inlichtingenformulier vastgoedinformatie vind je naast het stedenbouwkundig uittreksel ook bijkomende informatie over milieu en natuur, milieuvergunningen, huisvesting, grond- en pandenbeleid en economie, bescherming onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit formulier wordt opgesteld op basis van de informatie waarover de gemeente beschikt op de datum van de opmaak. Het formulier heeft enkel een informatieve waarde en verzekert dus géén volledigheid, noch correctheid.

Doelgroep

Iedereen die vastgoedinformatie nodig heeft over een bepaald perceel zoals notarissen, vastgoedmakelaars, …

Procedure

Stap 1: Registratie

Om een aanvraag in te dienen, moet je geregistreerd zijn in ons systeem, hetzij als organisatie, hetzij als individu. Onder één organisatie kunnen meerdere aanvragers geregistreerd worden. De registratie gebeurt op basis van een e-mailadres. De registratie kan enkele dagen in beslag nemen, je ontvangt een bevestiging via e-mail als je registratie volledig is. Registreer je hier.

Stap 2: Aanvraag

Geregistreerde gebruikers kunnen hun aanvraag hier indienen. Dit formulier bevat naast de gegevens van de aanvrager de kadastrale gegevens van het goed zoals gekend bij het kadaster.

Stap 3: Betaling

Na indiening van de aanvraag ontvangt de aanvrager een betaallink voor online betaling. Eens de aanvraag betaald is, kan deze behandeld worden.

Bedrag

50 euro per perceelnummer.

Uitzonderingen

Voor overheidsdiensten is een aanvraag tot vastgoedinformatie gratis.

Openingsuren

Dienst omgeving - ruimtelijke ordening
Langendijkstraat 17
3690 Zutendaal
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak