Tarieven

Tarieven op schooldagen

  Gezin met één kind in IBO Pierewiet Gezin met meerdere kinderen in IBO Pierewiet
Voor- en naschools € 1,00/aangevangen
half uur
 € 0,75/aangevangen
half uur
Woensdagnamiddag

€ 1,00/aangevangen
half uur

€ 0,75/aangevangen
half uur
  € 4,00 tussen 2 en 3 uur € 3,00 tussen 2 en 3 uur
  € 6,00 meer dan 3 uur € 4,50 meer dan 3 uur

Tarieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen

 

Gezin met één kind in IBO Pierewiet

Gezin met meerdere kinderen in IBO Pierewiet
Volledige dag (meer dan 6 uur) € 12,00 € 9,00
Halve dag
(tussen 3 en 6 uur)
€ 6,00 € 4,50
Eenderde dag
(minder dan 3 uur)
€ 4,00

€ 3,00

Bijkomend tarief ophalen na sluitingstijd

0-15 min. € 2,5/gezin
15-30 min. € 5/gezin
30-45 min. € 10/gezin
45-60 min. € 15/gezin
> 1 uur +€ 20/gezin


Annuleringskosten
Bij niet tijdig afmelden van inschrijvingen tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen wordt de reservatie aangerekend.

Administratiekosten
Bij niet-tijdige betaling wordt er een herinnering verstuurd. Bij een tweede aanmaning, die aangetekend wordt verzonden, wordt het openstaand bedrag verhoogd met de kostprijs van de aangetekende zending.

Fiscaal attest
Een fiscaal attest voor de betaalde ouderbijdragen kinderopvang voor kinderen tot
12 jaar wordt jaarlijks overgemaakt.

Sociaal tarief
Onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal tarief toegekend worden. Hiervoor kan je contact opnemen met de coördinatoren.

Contactgegevens

Buitenschoolse kinderopvang Pierewiet
Vestiging Nachtegalenpark
Blookbergstraat 3
3690 Zutendaal
België