Speelstraten

Beschrijving

Een speelstraat is een openbare weg, die tijdelijk wordt omgetoverd tot een speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer. Zo kunnen kinderen voetballen, steppen, skaten… Ouders kunnen er een gezellig buurtmoment aan koppelen met een tasje koffie en stukje vlaai… Je kan ook een gratis speelkoffer met materialen ontlenen bij de dienst vrije tijd.

Doelgroep

- Iedereen die zijn straat wilt omtoveren tot een tijdelijk speelparadijs. De aanvraag dient steeds door twee meerderjarige personen te gebeuren.

- Ook buurtcomités komen in aanmerking om tijdens hun jaarlijkse burenbarbecue een speelstraat te organiseren. 

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als: 

  • er voldoende bewoners van de straat akkoord gaan (na te gaan via een bewonersenquête)

  • de straat in een woonzone ligt en de snelheid beperkt is tot 50 km/uur  

  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt 

  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt behalve eigen bewoners en dit heel traag 

  • de omliggende straten bereikbaar blijven

Procedure

  • Vraag minimum vier weken vooraf jouw speelstraat aan. Je kan dit doen door het aanvraagformulier in te vullen. Dit dient te gebeuren door twee meerderjarige personen. Deze worden de speelstraatmeters en/of –peters.

  • Als jouw straat aan de voorwaarden voldoet, krijg je een bericht dat je aanvraag aanvaard is en dienen de aanvragers de afsprakennota in te vullen.

  • Daarna neem je de bewonersenquête af en bezorg je deze minstens 3 weken op voorhand aan de dienst vrije tijd. 

pdf bestandReglement speelstraten - 28-05-2020 (1.53 MB)

Openingsuren

Dienst jeugd
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 56
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten