Sluitingsuur

Via het politiereglement legt de gemeente een sluitingsuur op. Het sluitingsuur is het uur waarop openbare drankgelegenheden zoals cafés, danszalen, zalen waarin voor iedereen toegankelijke fuiven plaatsvinden … de deuren moeten sluiten. 

Het sluitingsuur is 1 uur maar kan verlengd worden tot 3 uur mits toestemming van de burgemeester via een nachtvergunning

De controle op het sluitingsuur behoort tot de bevoegdheid van de politie. Zij kan na het sluitingsuur alle klanten uit de openbare drankgelegenheid verwijderen en ook een proces-verbaal opstellen.

Wanneer is een sluitingsuur niet van toepassing?

  • bij een privé-feest waar enkel genodigden zijn toegelaten;

  • In een ingedeelde inrichting, die met andere woorden bedoeld en vergund is om te feesten, is het de milieuvergunning die de voorwaarden vastlegt. Als daarin niets werd bepaald, moet de inrichting volgens het VLAREM gesloten zijn tussen 3 en 7 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen. Het sluitingsuur dat via een politiereglement werd ingevoerd, geldt met andere woorden niet voor vergunde zalen (melding klasse 3 of vergunning klasse 2). Een politiereglement kan nooit ingrijpen op de bepalingen die in de milieuvergunning of in hogere wetgeving vermeld staan.

Openingsuren

Feestloket
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 45
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten