Projectsubsidie corona

De gemeente Zutendaal ontving 15.000 euro uit het Vlaamse noodfonds voor de ondersteuning van de cultuur-, jeugd- en sportwerking. Op de gemeenteraad van 9 november werd het subsidiereglement goedgekeurd.

Doelgroep

 • Verenigingen die openbare activiteiten (geen reguliere verenigingswerking) organiseren en deze coronaproof maken. Dit met een maximum van 2 activiteiten per vereniging.

 • Vernieuwende activiteiten die op vrijwillige basis plaatsvinden en mensen bij elkaar brengen.

Voorwaarden

 • Enkel voor Zutendaalse verenigingen, groepen en organisaties.

 • De activiteiten vinden plaats in Zutendaal en zijn voor een breed publiek.

 • Niet voor een commercieel doel of winst van particulieren.

 • Niet voor recepties, eten en drank terug te betalen.

 • Niet voor reguliere kosten van een vereniging (vaste lesgevers, materiaal, instrumenten…).

 • Enkel bij mogelijk financieel risico.

 • Slechts voor twee activiteiten mogelijk.

 • Het logo van de gemeente Zutendaal wordt opgenomen op alle publiciteitsdragers.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier in pdf bestandCoronasubsidies - aanvraagformulier projectsubsidie.pdf (104 kB)

 • Bezorg dit en je begroting minimum 4 weken op voorhand.

 • De ingediende voorstellen worden door de beoordelingscommissie bekeken en daarna door het college van burgemeester en schepenen.

 • Na ontvangst van bewezen kosten stort de gemeente Zutendaal de subsidie op de rekening van de vereniging.

Bedrag

Organisatie coronaproof activiteit - subsidie van forfaitair bedrag:

 •  € 100 voor activiteiten tot 50 deelnemers

 •  € 200 voor activiteiten boven de 50 deelnemers

Organisatie vernieuwende activiteiten (vrijwillige basis die mensen bij elkaar brengen)
- subsidie:

 • een minimum basisbedrag van € 125 bij winst

 • bij verlies, beslist de commissie of het bedrag verhoogd kan worden tot maximum 50% van de aanvaarde uitgaven met een maximum van € 750.

De uitbetaling van de toelage gebeurt maximum 4 weken na de activteit/project. 

Openingsuren

Dienst vrije tijd
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 51