Privacy

Privacyverklaring gemeente en Sociaal Huis Zutendaal
Veilige dienstverlening

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om je persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Waarom hebben wij je gegevens nodig?

Wij hebben jouw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met jou uit te voeren als lokaal bestuur. In de meeste gevallen ben je verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we jouw toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds jouw toestemming intrekken.

We vragen niet wat we al weten

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

Hergebruik

We kunnen jouw contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.

De computer zegt “nee”

Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.

Informatie binnen Europa

We bewaren jouw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we je gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden je gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

Jij blijft baas

Jij blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van je bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daar steeds van op de hoogte stellen.

Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer weten?

Download hier de meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

Gemeente en Sociaal Huis
Oosterzonneplein 1 / Daalstraat 2
3690 Zutendaal
+32 089 62 94 20
privacy@zutendaal.be

Data Protection Officer (DPO)
informatieveiligheid@c-smart.be 
+3214 57 61 23

De gegevensbeschermingsautoriteit https://www.privacycommission.be/nl

Openingsuren

Administratief centrum
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten