Opheffing captatieverbod op 20/11/2020

  • 23 november 2020

Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg wordt op vrijdag 20 november opgeheven Bovendien besliste de Vlaamse overheid om het beheerniveau af te schalen naar niveau 0 (normaal beheer – code groen).

Deze opheffing betekent evenwel niet dat de actuele toestand overal optimaal is. De toestand van de Limburgse onbevaarbare waterlopen blijft zeer fragiel. Zo hebben verschillende waterlopen nog steeds geen normaal peil bereikt. Dit betekent dat, door de historisch lage grondwaterstanden, de debieten in de waterlopen snel terug kunnen dalen indien neerslag uitblijft. Van een structureel herstel is er dus nog geen sprake. Het blijft  daarom belangrijk om doordacht en spaarzaam om te springen met water.

Meer informatie en het besluit van de gouverneur vind je de crisiswebsite van de Provincie Limburg.