Omgevingsvergunningen & plannen

Beslissingen omgevingsvergunning

  Beslissingsdatum Publicatiedatum
       
Omgevingsvergunning Gijzenveldstraat 12/08/2021 19/08/2021
Omgevingsvergunning 15 Augustusstraat 17/08/2021 24/08/2021
Omgevingsvergunning 15 Augustusstraat 17/08/2021 24/08/2021
Omgevingsvergunning Daalstraat 17/08/2021 24/08/2021
Omgevingsvergunning Leutsestraat 17/08/2021 24/08/2021
Omgevingsvergunning Kennepstraat 17/08/2021 24/08/2021
Omgevingsvergunning Daalstraat 17/08/2021 24/08/2021

Omgevingsvergunning Molenblookstraat

17/08/2021

24/08/2021

Omgevingsvergunning Molenblookstraat 17/08/2021 26/08/2021
Omgevingsvergunning Kliebosstraat 13/09/2021 17/09/2021
Omgevingsvergunning Eikenstraat 13/09/2021 17/09/2021
Omgevingsvergunning Beverstseweg 20/09/2021 24/09/2021
Omgevingsvergunning Kantoorstraat 20/09/2021 24/09/2021
Omgevingsvergunning Burgemeester Remansstraat 20/09/2021 24/09/2021


Bekendmaking aktename melding

  Beslissingsdatum Publicatiedatum

Openbare onderzoeken

Publieke inspraak over het plan-MER in het kader van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021- 2027

Openbaar onderzoek digitale atlas

Openbaar onderzoek op weg naar circulair bouwen

Inspraak omgevingsplannen & projecten van de Vlaamse overheid (IBO)

Dit portaal van de Vlaamse overheid brengt informatie samen over lopende inspraakperiodes van:

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)

  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)

  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op Zutendaal en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:

    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest

    • de federale overheid

    • een buurland

 Als burger heb je recht om hierover je mening te geven.

Via deze link vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Openingsuren

Dienst omgeving - ruimtelijke ordening
Langendijkstraat 17
3690 Zutendaal
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak