Omgevingsvergunningen & plannen

Beslissingen omgevingsvergunning

  Beslissingsdatum Publicatiedatum
Omgevingsvergunning Trichterweg 17/08/2020 26/08/2020
Omgevingsvergunning Meyerveldstraat-Geerkensveldstraat 24/08/2020 26/08/2020
Omgevingsvergunning Trichterweg 24/08/2020 04/09/2020
Omgevingsvergunning Kiewitseweg 24/08/2020 04/09/2020
Omgevingsvergunning Hoogstraat 24/08/2020 04/09/2020
Omgevingsvergunning Hoogstraat 24/08/2020 04/09/2020
Omgevingsvergunning Bronnenstraat 31/08/2020 08/08/2020
Omgevingsvergunning Eikenstraat 07/09/2020 15/09/2020
Omgevingsvergunning Munstersestraat 14/09/2020 21/09/2020
Omgevingsvergunning Genkerweg 14/09/2020 21/09/2020
Omgevingsvergunning Schansstraat 14/09/2020 21/09/2020

Bekendmaking aktename melding

  Beslissingsdatum Publicatiedatum
Aktename melding Langendijkstraat                               13/07/2020 15/07/2020
Aktename melding Gijzenveldstraat 13/07/2020 15/07/2020
Aktename melding Kerkplein 24/08/2020 26/08/2020

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

'Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027': voor meer informatie en raadpleging van dit openbaar onderzoek, kan U volgende website raadplegen: https://www.volvanwater.be/.

Plan-MER

Terinzagelegging van kennisgeving plan-MER voor ‘het Beleidsplan provincie Limburg door de provincie Limburg’. 

De periode van ter inzage loopt van 1 september 2020  tot en met 30 oktober 2020. U kan de bundel raadplegen via onderstaande link of in het gemeentehuis na afspraak.

       - Kennisgeving plan-MER "Beleidsplan Ruimte Limburg"

U kan opmerkingen bezorgen:

·         Via e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Limburg’ in de titel);

·         Via het digitaal inspraakformulier beschikbaar op de website https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage bij de ‘Lopende inspraakprocedures’

·         Via mail of afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Terinzagelegging van het ontwerp van plan-mer voor ‘Stroomgebiedbeheersplannen 2022 – 2027’

De periode van ter inzage loopt van 25 september 2020 tot en met 14 maart 2021. U kan de bundel raadplegen via onderstaande link:

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/5acd1165-bfcb-45ab-9058-088a91958cfb/PL0259_def%20OT.pdf

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/72989544-09e1-428a-b020-6eaccc86b63d/PL0259_NTS.pdf

Inspraak op het plan-MER is mogelijk via het digitale inspraakformulier of via mail naar mer@vlaanderen.be 

Openingsuren

Dienst omgeving - ruimtelijke ordening
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 18:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak