Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage is een toelage voor personen die dagelijks instaan voor het verzorgen van een zwaar zieke of hulpbehoevende persoon aan huis. De toelage wordt rechtstreeks aan de mantelzorger uitgekeerd.

Voorwaarden

Je hebt recht op een mantelzorgtoelage als:

  • je gedomicilieerd bent in Zutendaal

  • je instaat voor de dagelijkse en wederkerende zorg voor een zorgbehoevende;

  • de zorgbehoevende inwoner van Zutendaal is;

  • de zorgbehoevende minstens 18 jaar oud is;

  • de zorgbehoevende minstens 12 punten scoort op de schaal voor vermindering van de zelfredzaamheid;

Deze voorwaarden vind je ook terug in het reglement mantelzorgtoelage.