Maatregelen in Zutendaal?

Dienstverlening

!! Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn sinds 17/03/20 enkel nog toegankelijk na afspraak

 • Verschillende attesten en aanvragen kan je van thuis uit opvragen via het e-loket. Een verplaatsing is dus niet altijd nodig.
 • Niet gevonden wat je zocht? Neem dan telefonisch contact op met de gemeentelijke dienst.
 • We proberen je eerst verder te helpen zonder dat je hiervoor dient langs te komen.
 • Indien een bezoek echt noodzakelijk is, maken we een afspraak. Je kan ook zelf een afspraak aanvragen.
 • Uiteraard vragen we om bij elk bezoek de richtlijnen in verband met de hygiëne te respecteren.

Alle vrije tijds- en culturele gebouwen gesloten:

De dienst vrije tijd en het Huis van het Kind blijven wel bereikbaar per telefoon of per mail of op afspraak. 

Het woonloket op woensdagnamiddag in Zutendaal is gesloten. Voor informatie kan je wel steeds terecht via e-mail of telefoon. 

Het containerpark is gesloten tot en met 6 april. Op dinsdag 7 april opent het containerpark opnieuw haar deuren maar onder zeer strikte voorwaarden.

Wijkkantoor politie Zutendaal

Het wijkkantoor van de politie in Zutendaal is gesloten. Burgers kunnen wel nog terecht in de hoofdkantoren in Genk, Bree of Houthalen-Helchteren.

Buitenschoolse kinderopvang

Vanaf 4 mei kunnen ouders die buitenhuis werken opnieuw een beroep doen op de Buitenschoolse Kinderopvang. Er zullen dus opnieuw meer kinderen naar de opvang komen.

Om praktische redenen dien je je kind steeds online in te schrijven via het inschrijfsysteem zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Ten laatste op donderdag dienen de voorinschrijvingen binnen te zijn voor de daaropvolgende week. 

De dienstverlening blijft voorzien zoals voorheen met uitzondering van de woensdagen. Op woensdagen zijn de drie locaties tot sluitingstijd geopend. Zo wordt er vermeden dat kinderen van verschillende scholen samenkomen. 

Aangezien kinderen van verschillende scholen niet samen mogen worden opvangen, is de opvang voor namiddagslapertjes niet mogelijk zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 

Richtlijnen Kind en Gezin - welke kinderen mogen vanaf 4 mei naar kinderopvang:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.
 • Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.

Extra aandacht voor de veiligheid - richtlijnen ouders: 

 • De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden. 
 • Draag mond- en neusbedekking tijdens breng- en haalmomenten.
 • Bewaar 1,5 meter afstand met andere ouders en medewerkers.
 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden. Bel aan en wacht buiten op je kind(eren).
 • Slechts één persoon (en liefst steeds dezelfde) brengt en haalt op.

Zieke kindjes mogen niet naar de Buitenschoolse Kinderopvang komen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang, dienen ook snel te worden opgehaald.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van maart werd geannuleerd.
Op 28 april vond er een digitale gemeenteraad plaats.

Huwelijken en jubilea

Een kerkelijk huwelijk kan enkel in het bijzijn van maximaal 30 personen.

Een burgerlijk huwelijk mag plaatsvinden, enkel in het bijzin van maximaal 30 personen met inachtname van de hygiënische maatregelen.

Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren. 

Huwelijksjubilea worden uitgesteld.

Begrafenisceremonies

Begrafenisceremonies mogen plaatsvinden maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.

De begraafplaats in Zutendaal blijft geopend.  

Kampplaatsen en verblijfsparken

Alle gemeentelijke en privé-kampplaatsen zijn gesloten.
Ook de verblijfsparken worden gesloten zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. In dit besluit vind je meer informatie. 

Evenementen en vrije tijd

Alle evenementen en activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang, of ze openbaar of privé zijn, of ze binnen of buiten plaatsvinden. Ook de trainingen gaan niet door. De buitensportterreinen worden gesloten. Ook de werking van jeugdverenigingen wordt opgeschort. We vragen aan alle verenigingen en organisatoren om deze maatregelen na te leven.

De Grabbelpas en jeugdactiviteiten in de paasvakantie moeten worden afgelast. Gereserveerde activiteiten zullen volledig worden terugbetaald. Ouders die hun kind inschreven ontvangen hierover een e-mail van de dienst jeugd.

Gemeentelijke activiteiten en evenementen in april & mei werden geannuleerd.

Het speelterrein Geerkensveld, Nachtegalenplein, wijkspeeltuintjes, skatepark & bmx-parcours zijn gesloten.

Afvalophaling

 • De afvalophaling blijft gegarandeerd.
  Door extra voorzorgsmaatregelen kan het zijn dat de afhaalrondes worden aangepast en dat er op sommige plaatsen twee afvalwagens in de plaats van één rijden. Zet je afval dus al de avond voordien buiten.

 • Het containerpark is opnieuw geopend vanaf 7 april en dit onder strikte voorwaarden.

 • De geldigheid van de huidige gft-sticker is verlengd tot en met 31 mei. Je hebt dus pas een nieuwe nodig op 1 juni 2020.

 • Stel het aankopen van huisvuilzakken zo lang mogelijk uit.

 • Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier.
  Voor huisvuil en pmd is het aantal aangeboden zakken beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Limburg.net beperkt nu ook het aantal groenafvalzakken tot maximaal 4 zakken per gezin. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

 • Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld
  Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

 • Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6 uur buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.

  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg

  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton.

  • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.