Maatregelen in Zutendaal?

Dienstverlening

!! Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel toegankelijk na afspraak. Je bent verplicht om een mondmasker te dragen in deze gebouwen!

 • Verschillende attesten en aanvragen kan je van thuis uit opvragen via het e-loket. Een verplaatsing is dus niet altijd nodig.
 • Niet gevonden wat je zocht? Neem dan telefonisch contact op met de gemeentelijke dienst.
 • We proberen je eerst verder te helpen zonder dat je hiervoor dient langs te komen.
 • Indien een bezoek echt noodzakelijk is, maken we een afspraak. Je kan ook zelf een afspraak aanvragen.
 • Uiteraard vragen we om bij elk bezoek de richtlijnen in verband met de hygiëne te respecteren.
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer je een gebouw van de gemeente of OCMW betreedt.

Buitenschoolse kinderopvang

Ouders die buitenhuis werken kunnen een beroep doen op de Buitenschoolse Kinderopvang.

We werken met voorinschrijvingen. Je kan je kind steeds online inschrijven via het inschrijfsysteem zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Ten laatste op donderdag dienen de voorinschrijvingen binnen te zijn voor de daaropvolgende week. Annuleren kan tot 24 uur op voorhand, ook met de online tool.

De dienstverlening blijft voorzien zoals voorheen met uitzondering van de woensdagen. Op woensdagen zijn de twee locaties van het centrum en Wiemesmeer tot sluitingstijd geopend. 

Slapertjes zijn ook terug welkom. Deze inschrijving gebeurt maandelijks bij de coördinator.

Aangezien kinderen van verschillende scholen niet samen mogen worden opvangen, is de opvang voor namiddagslapertjes niet mogelijk zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 

Richtlijnen Kind en Gezin - welke kinderen mogen vanaf 4 mei naar kinderopvang:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.
 • Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.

Extra aandacht voor de veiligheid - richtlijnen ouders: 

 • De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne- en preventiemaatregelen blijven gelden. 
 • Draag mond- en neusbedekking tijdens breng- en haalmomenten.
 • Bewaar 1,5 meter afstand met andere ouders en medewerkers.
 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden. Bel aan en wacht buiten op je kind(eren).
 • Slechts één persoon (en liefst steeds dezelfde) brengt en haalt op.

Zieke kindjes mogen niet naar de Buitenschoolse Kinderopvang komen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang, dienen ook snel te worden opgehaald.

Kindjes die van vakantie terugkeren uit een oranje of rode zone en dus in quarantaine zijn, mogen uiteraard niet naar de Buitenschoolse Kinderopvang. Dit geldt voor de volledige duur van de opgelegde thuisisolatie.

Afvalophaling

 • De afvalophaling blijft gegarandeerd.
  Door extra voorzorgsmaatregelen kan het zijn dat de afhaalrondes worden aangepast en dat er op sommige plaatsen twee afvalwagens in de plaats van één rijden. Zet je afval dus al de avond voordien buiten.

 • Het containerpark is opnieuw geopend.

 • Stel het aankopen van huisvuilzakken zo lang mogelijk uit.

 • Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6 uur buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.

  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg

  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton.

  • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.