Maatregelen in Zutendaal?

Dienstverlening

!! Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn sinds 17/03/20 enkel nog toegankelijk na afspraak

 • Verschillende attesten en aanvragen kan je van thuis uit opvragen via het e-loket. Een verplaatsing is dus niet altijd nodig.
 • Niet gevonden wat je zocht? Neem dan telefonisch contact op met de gemeentelijke dienst.
 • We proberen je eerst verder te helpen zonder dat je hiervoor dient langs te komen.
 • Indien een bezoek echt noodzakelijk is, maken we een afspraak. Je kan ook zelf een afspraak aanvragen.
 • Uiteraard vragen we om bij elk bezoek de richtlijnen in verband met de hygiëne te respecteren.

Alle vrije tijds- en culturele gebouwen gesloten:

De dienst vrije tijd en het Huis van het Kind blijven wel bereikbaar per telefoon of per mail of op afspraak. 

Het woonloket op woensdagnamiddag in Zutendaal is gesloten. Voor informatie kan je wel steeds terecht via e-mail of telefoon. 

Het containerpark  is gesloten.

Wijkkantoor politie Zutendaal

Het wijkkantoor van de politie in Zutendaal is gesloten. Burgers kunnen wel nog terecht in de hoofdkantoren in Genk, Bree of Houthalen-Helchteren.

Buitenschoolse kinderopvang

VOOR DE PAASVAKANTIE
De dienstverlening blijft voorzien zoals voorheen met uitzondering van de woensdagen. Op woensdagen zijn de drie locaties tot sluitingstijd geopend. Zo wordt er vermeden dat kinderen van verschillende scholen samenkomen. 

Aangezien kinderen van verschillende scholen niet samen mogen worden opvangen, is de opvang voor namiddagslapertjes niet mogelijk zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 

Om praktische redenen dien je je kind steeds online in te schrijven via het inschrijfsysteem zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Ten laatste op donderdag dienen de voorinschrijvingen binnen te zijn voor de daaropvolgende week. 

Zieke kindjes mogen niet naar de Buitenschoolse Kinderopvang komen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang, dienen ook snel te worden opgehaald.

TIJDENS DE PAASVAKANTIE
Kan ik mijn kind naar de kinderopvang laten komen in de paasvakantie?

De bevoegde overheden beslisten dat alle jeugdactiviteiten moeten worden
geannuleerd tot en met 19 april 2020.

In Zutendaal heeft dit tot gevolg dat de voorziene Grabbelpasactiviteiten en jeugdkampen worden geannuleerd.

De werking van Pierewiet blijft gegarandeerd maar enkel voor de kinderen van ouders die omwille van hun beroep noodopvang nodig hebben. Dit zijn de ouders die werkzaam zijn in de zorg, voedingswinkels, apotheek en dierenvoedingswinkels.
De buitenschoolse kinderopvang wil op deze manier kleine groepen kinderen opvangen.
De voorinschrijvingen van de paasvakantie, aangevraagd voor 19/3/2020, worden daarom geannuleerd! Wil je een beroep doen op deze noodopvang dan dien je je opnieuw in te schrijven.

Gemeenteraad

De gemeenteraad in Zutendaal wordt geannuleerd.

Huwelijken en jubilea

Een kerkelijk huwelijk mag niet plaatsvinden zolang de maatregelen van kracht zijn.
Een burgerlijk huwelijk mag plaatsvinden. Enkel het bruidskoppel en de getuigen mogen aanwezig zijn en met inachtname van de hygiënische maatregelen. 

Huwelijksjubliea worden uitgesteld.

Kamppaatsen en verblijfsparken

Alle gemeentelijke en privé-kampplaatsen zijn gesloten.
Ook de verblijfsparken zullen worden gesloten zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. In dit besluit vind je meer informatie. 

Markt

De dinsdagmarkt vindt plaats.

Evenementen en vrije tijd

Alle evenementen en activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang, of ze openbaar of privé zijn, of ze binnen of buiten plaatsvinden. Ook de trainingen gaan niet door. De buitensportterreinen worden gesloten. Ook de werking van jeugdverenigingen wordt opgeschort. We vragen aan alle verenigingen en organisatoren om deze maatregelen na te leven.

De Grabbelpas en jeugdactiviteiten in de paasvakantie moeten worden afgelast. Gereserveerde activiteiten zullen volledig worden terugbetaald. Ouders die hun kind inschreven ontvangen hierover een e-mail van de dienst jeugd.

Buitenspeeldag op 22 april - geannuleerd

Deze jaarlijkse nationale dag waarop kinderen worden aangemoedigd om buiten te spelen, werd afgelast. 

Het speelterrein Geerkensveld, Nachtegalenplein, wijkspeeltuintjes, skatepark & bmx-parcours zijn gesloten.

Afvalophaling

 • De afvalophaling blijft gegarandeerd.
  Door extra voorzorgsmaatregelen kan het zijn dat de afhaalrondes worden aangepast en dat er op sommige plaatsen twee afvalwagens in de plaats van één rijden. Zet je afval dus al de avond voordien buiten.

 • Het containerpark is gesloten.

 • De geldigheid van de huidige gft-sticker is met een maand verlengd. Je hebt dus pas een nieuwe nodig op 1 mei 2020.

 • Stel het aankopen van huisvuilzakken zo lang mogelijk uit.

 • Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier
  Voor huisvuil en pmd is het aantal aangeboden zakken beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Limburg.net beperkt nu ook het aantal groenafvalzakken tot maximaal 4 zakken per gezin. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

 • Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei
  Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

 • Toon uw respect voor de ophalers, bied je afval correct aan

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6 uur buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.

  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg

  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton

  • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.