Maatregelen in Zutendaal?

Dienstverlening

!! Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn sinds 17/03/20 enkel nog toegankelijk na afspraak. Je bent verplicht om een mondmasker te dragen in deze gebouwen!

 • Verschillende attesten en aanvragen kan je van thuis uit opvragen via het e-loket. Een verplaatsing is dus niet altijd nodig.
 • Niet gevonden wat je zocht? Neem dan telefonisch contact op met de gemeentelijke dienst.
 • We proberen je eerst verder te helpen zonder dat je hiervoor dient langs te komen.
 • Indien een bezoek echt noodzakelijk is, maken we een afspraak. Je kan ook zelf een afspraak aanvragen.
 • Uiteraard vragen we om bij elk bezoek de richtlijnen in verband met de hygiëne te respecteren.
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer je een gebouw van de gemeente of OCMW betreedt.

Gemeentelijke gebouwen

De dienst vrije tijd en het Huis van het Kind blijven wel bereikbaar per telefoon of per mail of op afspraak. 

Het woonloket op woensdagnamiddag in Zutendaal is geopend na afspraak. Je kan een afspraak maken via 089 65 45 76.

Het containerpark is opnieuw geopend maar onder zeer strikte voorwaarden.

Wijkkantoor politie Zutendaal

Het wijkkantoor van de politie in Zutendaal is gesloten. Burgers kunnen wel nog terecht in de hoofdkantoren in Genk, Bree of Houthalen-Helchteren.

Evenementen & activiteiten

Alle gemeentelijke evenementen (dus niet de jeugdkampen) werden geannuleerd tot 1 september.

Alle evenementen georganiseerd door derden worden onderworpen aan strenge controles.

Buitenschoolse kinderopvang

Vanaf 4 mei kunnen ouders die buitenhuis werken opnieuw een beroep doen op de Buitenschoolse Kinderopvang. Er zullen dus opnieuw meer kinderen naar de opvang komen.

Om praktische redenen dien je je kind steeds online in te schrijven via het inschrijfsysteem zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Ten laatste op donderdag dienen de voorinschrijvingen binnen te zijn voor de daaropvolgende week. 

De dienstverlening blijft voorzien zoals voorheen met uitzondering van de woensdagen. Op woensdagen zijn de drie locaties tot sluitingstijd geopend. Zo wordt er vermeden dat kinderen van verschillende scholen samenkomen. 

Aangezien kinderen van verschillende scholen niet samen mogen worden opvangen, is de opvang voor namiddagslapertjes niet mogelijk zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 

Richtlijnen Kind en Gezin - welke kinderen mogen vanaf 4 mei naar kinderopvang:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.
 • Kinderen voor wie er geen enkele ander opvang mogelijk is.

Extra aandacht voor de veiligheid - richtlijnen ouders: 

 • De geldende maatregelen rond de contactbubbels en de hygiëne blijven gelden. 
 • Draag mond- en neusbedekking tijdens breng- en haalmomenten.
 • Bewaar 1,5 meter afstand met andere ouders en medewerkers.
 • De leefruimtes van de kinderopvang niet te betreden. Bel aan en wacht buiten op je kind(eren).
 • Slechts één persoon (en liefst steeds dezelfde) brengt en haalt op.

Zieke kindjes mogen niet naar de Buitenschoolse Kinderopvang komen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang, dienen ook snel te worden opgehaald.

Kindjes die van vakantie terugkeren uit een oranje of rode zone en dus in quarantaine zijn, mogen uiteraard niet naar de Buitenschoolse Kinderopvang. Dit geldt voor de volledige duur van de opgelegde thuisisolatie.

Huwelijken en jubilea

Een burgerlijk huwelijk kan in Zutendaal enkel in aanwezigheid van maximaal 40 personen met respect voor de sociale afstand en de persoonlijke bubbel. Bovendien zijn alle personen vanaf 12 jaar verplicht hun mond en neus te bedekken met een mondmasker in de voor publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.  Zodra iedereen zit mag dit mondmasker afgenomen worden.

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (10 personen vanaf 29 juli, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen).

Begrafenisceremonies

Begrafenisceremonies mogen plaatsvinden maar enkel in aanwezigheid van maximaal 200 personen (vanaf 29 juli max. 100 personen), met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Het is nog niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren voor meer dan 50 personen (vanaf woensdag 29 juli 2020 max. 10 personen, kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen).

De begraafplaats in Zutendaal blijft geopend.  

Evenementen en vrije tijd

Gemeentelijke activiteiten en evenementen in juni en juli werden geannuleerd.

Afvalophaling

 • De afvalophaling blijft gegarandeerd.
  Door extra voorzorgsmaatregelen kan het zijn dat de afhaalrondes worden aangepast en dat er op sommige plaatsen twee afvalwagens in de plaats van één rijden. Zet je afval dus al de avond voordien buiten.

 • Het containerpark is opnieuw geopend vanaf 7 april en dit onder strikte voorwaarden.

 • De geldigheid van de huidige gft-sticker is verlengd tot en met 31 mei. Je hebt dus pas een nieuwe nodig op 1 juni 2020.

 • Stel het aankopen van huisvuilzakken zo lang mogelijk uit.

 • Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier.
  Voor huisvuil en pmd is het aantal aangeboden zakken beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Limburg.net beperkt nu ook het aantal groenafvalzakken tot maximaal 4 zakken per gezin. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

 • Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld
  Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

 • Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6 uur buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.

  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg

  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton.

  • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.