Locatie voor buitenactiviteiten

Afspraken gebruik buitenlocatie

Onderhevig aan de laatste nationale besluiten.

Vanaf 8 mei ’21 stelt de gemeente in samenwerking met K. Zutendaal V.V. de tribune van zaal Kerkeberg kosteloos ter beschikking aan de verenigingen voor culturele publieksevenementen en -voorstellingen.

Coronavoorschriften

Als algemeen principe blijven de zes gouden regels van toepassing op elke activiteit.

  • Pas de hygiënemaatregelen toe. 

  • Let extra op bij kwetsbare mensen

  • Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken? Verlucht goed: zet het raam open.

  • Hou 1,5 meter afstand van andere personen. Kan je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondmasker. 

  • Beperk het aantal nauwe sociale contacten

  • Volg steeds de richtlijnen voor de georganiseerde activiteiten.  

Daarnaast gelden ook de volgende regels:

  • Op de buitenlocatie geldt een mondmaskerplicht.

  • Registratie van deelnemers en hun gegevens (naam, emailadres/telefoonnummer) moet gedaan worden.

  • Maximum van 50 personen zittend op een activiteit, de te gebruiken zitplaatsen zijn aangeduid rekening houdend met 1,5m afstand. 

De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van de coronavoorschriften.

Reservatie

De reservatie van de buitenlocatie verloopt via de cultuurbeleidscoördinator per telefoon 089 62 94 45 of per mail cultuur@zutendaal.be. De reservatie kan ten laatste 4 dagen op voorhand worden gedaan. Voor elke voorstelling moet je groen licht krijgen via het CERM (www.covideventriskmodel.be).

Een vrijwilliger van K.Z.V.V. opent en sluit de locatie, het is niet mogelijk om buiten de geserveerde uren de locatie te betreden.

Voorzieningen

De vereniging kan voor een culturele activiteit gebruik maken van de tribune. Hierbij dienen ze het circulatieplan en het zitplan van de tribune te volgen.

Zitplan tribune Zutendaal VV buitenlocatie

De gemeente voorziet een pancarte met alle te volgen coronamaatregelen. Daarnaast zijn ook 3 podiumelementen, 1 blauwe tent, 1 microfoon en 2 geluidsversterkers aanwezig. De vereniging staat zelf in voor de opbouw en afbouw van de materialen voor de activiteit. De podiumelementen en blauwe tent mogen op het plein worden geplaatst en dienen na afloop te worden afgebroken. Een vrijwilliger van K.Z.V.V. is ter plaatse aanwezig om het materiaal ter beschikking te stellen. De sanitaire voorzieningen zijn ter beschikking van de vereniging alsook één kleedkamer indien een spreker dit wenst te gebruiken.

Na afloop van de activiteit zal de vrijwilliger het desinfecteren van de locatie voor zijn rekening nemen alsook de reiniging van het sanitair en de kleedkamers.

Kosten

Verenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van de locatie en de voorziene materialen. Indien van toepassing, zijn verenigingen zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van sabam en billijke vergoeding. Dit kan via www.unisono.be.

Openingsuren

Dienst cultuur
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 45
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak