Laatste wilsbeschikking

Je kunt tijdens je leven een verklaring afleggen over hoe je later wenst te worden begraven. Of je kunt ervoor kiezen om je lichaam te laten cremeren. Als je kiest voor crematie kun je bovendien vooraf bepalen wat er met de assen dient te gebeuren. Jouw nabestaanden dienen deze verklaring na je overlijden na te leven. Je kan ook een verklaring afleggen over de laatste wilsbeschikking inzake de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid (bijv. uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst, volgens Neutraal Filosofische overtuiging ...). 

Voorwaarden

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Procedure

Vul hetpdf bestandFormulier - verklaring laatste wilbeschikking.pdf (25 kB) in en maak een afspraak met de dienst burgerzaken. Na bekrachtiging door de bevoegde ambtenaar wordt deze verklaring geregistreerd in het bevolkingsregister.

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten