Internationaal rijbewijs

Reis je naar een land dat jouw Europese rijbewijs niet erkent? Vraag dan een internationaal rijbewijs aan. Dat is 3 jaar geldig, tenzij je Belgische rijbewijs vroeger vervalt. Dan neemt je internationale rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Het internationale rijbewijs om een voertuig te besturen is geldig in alle landen die het Verdrag van Wenen betreffende het wegverkeer ondertekend hebben behalve:

  • in het land waar het werd uitgereikt;

  • in het land waar de houder ervan woont.

Als je een internationaal rijbewijs bezit, moet je altijd je nationaal rijbewijs kunnen voorleggen. Je moet dus beide documenten – het nationaal rijbewijs en het internationaal rijbewijs – kunnen voorleggen om een voertuig te mogen besturen.

Voorwaarden

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek altijd je Belgisch rijbewijs tonen.

Een internationaal rijbewijs vraag je aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Bedrag

21 euro

Nodig

  • je volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier internationaal rijbewijs;

  • je elektronische identiteitskaart;

  • 1 recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;

  • je geldige Belgische of Europese rijbewijs.

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten