Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)

Als je in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of je bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Voorwaarden

Ga eerst na in welke klasse je bedrijf hoort. De VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van je bedrijf te bepalen. Je komt ook te weten of je een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor. Je kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM 1 raadplegen.

Afhankelijk van de klasse, heb je een andere omgevingsvergunning nodig:

Voor klasse 1 en 2 heb je een vergunning nodig.
Voor klasse 3 geldt alleen meldingsplicht.

Openingsuren

Dienst omgeving - milieu
Langendijkstraat 17
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 28
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten