Euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kun je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

 • Je kunt een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

 • De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;

  • minder dan 5 jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;

  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk);

  • in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;

 • niet meer bij bewustzijn is;

 • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

Je kunt het pdf bestandFormulier_van_wilsverklaring_euthanasie.pdf (41 kB)

downloaden of afhalen bij de dienst burgerzaken van jouw gemeente. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je dit wilt, kun je de wilsverklaring ook laten registreren bij je gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring.

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Nodig

Wat mee te nemen:

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring;

 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt;

 • kopie identiteitskaarten van de getuigen.

Wet- en regelgeving

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten