Buitenlands rijbewijs omwisselen

Rijbewijs uit een land van de Europese Unie (EU)

Dit rijbewijs mag omgeruild worden (niet verplicht) als:

  • dit rijbewijs erkend is door de Belgische staat;

  • indien de geldigheidsdatum niet verstreken is;

  • indien het buitenlands rijbewijs afgeleverd is vóór de inschrijving in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente of na een periode van 6 maanden waarin de houder (student) was ingeschreven in een onderwijsinstelling.

Indien men in het bezit is van catg. C en/of D: altijd inlichtingen vragen wegens beperkte geldigheid. 

Rijbewijs uit een niet-EU-land

Indien je beschikt over een erkend buitenlands niet-Europees rijbewijs, moet je 185 dagen wachten vooraleer je een Belgisch rijbewijs kunt aanvragen. Tijdens deze periode van 185 dagen mag je wel met een erkend niet-Europees rijbewijs in België blijven rijden. 185 dagen na inschrijving in België moet je de omwisseling aanvragen aangezien je dan niet langer meer mag rijden in België.

Vervolgens wordt het buitenlands rijbewijs opgestuurd naar de politie, die een controle op echtheid uitvoert. Bij een positief antwoord mag de omwisseling gebeuren.
Houd er rekening mee dat de controle op de omwisseling 2 maanden in beslag neemt. Tijdens deze periode mag je niet rijden.

Gezien de specifieke regelgeving maak je best een afspraak met de dienst burgerzaken. 

Procedure

Meld je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken.

Bedrag

Een omwisseling van een buitenlands rijbewijs kost 25 euro.

Nodig

  • je buitenlands rijbewijs;

  • vertaling door beëdigde tolk met stempel van de rechtbank indien je rijbewijs niet is opgemaakt in een van de landstalen of het Engels;

  • een recente pasfoto (bij de omwisseling van een rijbewijs uit een niet-EU-land).

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten