Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst bevestigt je hoofdverblijfplaats op een welbepaald adres in de gemeente. Het bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals naam en voornamen, plaats en datum van geboorte, adres, burgerlijke staat, nationaliteit en de datum sinds wanneer je in de gemeente woont.

Je kunt het attest aanvragen voor diverse doeleinden: zoals de mutualiteit, een sollicitatie, een gerechtelijke procedure.

Voorwaarden

  • Je kunt een bewijs van woonst voor jezelf aanvragen.

  • Ook jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris) kan een dergelijk attest voor jou verkrijgen. De afgifte van getuigschriften aan derden kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan, namelijk wanneer het nodig is voor  een wettelijke procedure.

Procedure

  • Vraag het attest op via het e-loket. Je ontvangt het attest onmiddellijk in je mailbox.

  • Of ga naar de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Dan krijg je het attest meteen mee.

Bedrag

Je kunt een bewijs van woonst gratis opvragen. 

Nodig

  • ​​​jouw identiteits- of vreemdelingenkaart;

  • Als je het attest voor iemand anders aanvraagt, breng je ook een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee.

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten