Belastingen en retributies

 

 

Beslissingsdatum

Publicatiedatum

Reglement ambulante handel 27-05-2021 07-06-2021
Huurkoopreglement uniforme terrassen Zutendaal 2020-2021 17-12-2020 24-12-2020
Terrasreglement Zutendaal 17-12-2020 24-12-2020
Reglement inzake toekenning en gebruik Zutendaalverwenbon 17-12-2020 24-12-2020
Belasting op nachtwinkels 17-12-2020 22-12-2020
Belasting op masten en pylonen en andere
draagconstructies
17-12-2020 22-12-2020
Inzamelijk van huishoudelijke afvalstoffen 17-12-2020 04-01-2021

Gebruik van marktkasten 

19-12-2019

31-12-2019

Gemeentelijke kampeerterreinen

19-12-2019

31-12-2019

Afleveren van administratieve stukken 

19-12-2019

31-12-2019

Leegstandsreglement

19-12-2019

31-12-2019

Tweede verblijven

19-12-2019

31-12-2019

Verblijfsparken

19-12-2019

31-12-2019

Personenbelasting

19-12-2019

31-12-2019

Verkrotting van gebouwen en of woningen

19-12-2019

31-12-2019

Hakselen van snoeihout

19-12-2019

31-12-2019

Geven van nodeloos alarm

19-12-2019

31-12-2019

Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur

19-12-2019

31-12-2019

Drijfkracht motoren per kw 

19-12-2019

31-12-2019

Belastingen op barpersoneel, rendez-voushuizen en prive-clubs

19-12-2019

31-12-2019

Verspreiding van reclame

19-12-2019

31-12-2019

Gemeentebelasting op kamperen

19-12-2019

31-12-2019

Verblijfsbelasting

19-12-2019

31-12-2019

Belasting op stapelplaatsen schroot

19-12-2019

31-12-2019
Reglement werken nutsvoorzieningen gemeentelijk openbaar domein 19-12-2019 31-12-2019
Opcentiemen onroerende voorheffing van het gewest 19-12-2019  
Reglement publicatiekosten hinderlijke inrichtingen 25-10-2007  
Begraving asverstrooiing bijzetting op het urnenveld of columbarium 24-05-2005  

Openingsuren

Dienst secretariaat
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 33
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten