Aanvraag voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs krijg je pas na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een verplicht vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. 
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.

 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Vraag je voorlopig rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Bedrag

20 euro

Nodig

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider breng je mee:

  • het rijgeschiktheidsattest;

  • het formulier voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs van het examencentrum.

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider breng je mee:

  • het vormingsattest van de begeleider(s);

  • het formulier voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs van het examencentrum;

  • vergeet ook niet om je aanvraagformulier door de begeleider(s) te laten invullen en te ondertekenen.

 • Als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs. Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Warning 2 november gesloten