Aanvraag uittreksel huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten;

 • de datum van het huwelijk;

 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk;

 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen;

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jezelf;

 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;

 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);

 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);

 • je erfgenamen;

 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Vraag het uittreksel op via het e-loket. Je ontvangt het uittreksel onmiddellijk in je mailbox.

Of je kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Nodig

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;

 • je eigen identiteitskaart.

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten