Aangifte wettelijk samenwonen

2 personen die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring van wettelijke samenwoonst te tekenen.

Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die engszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk

Voorwaarden

In principe kan iedereen wettelijk samenwonen. Er zijn echter 3 voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

 • Je moet op het ogenblik van de verklaring op hetzelfde adres wonen.

 • Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.

 • Je moet juridisch bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijk samenwonen kunnen afleggen.

Procedure

Je dient een gemeenschappelijke verklaring af te leggen bij de dienst burgerzaken. Maak hiervoor steeds eerst een afspraak.
Deze verklaring moet bevatten:

 • de datum van de verklaring;

 • naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van beide partners;

 • de gemeenschappelijke woonplaats;

 • de vermelding van de wil van beiden om wettelijk samen te wonen;

 • de vermelding dat je beiden vooraf kennis nam van de inhoud van art. 1475-1479 burg.wetboek (document wordt je overhandigd).

Je krijgt een ontvangstbewijs van je aangifte. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoonst ingegeven in het bevolkingsregister. 

Je kunt je wettelijke samenwoonst ook beëindigen en in sommige gevallen gebeurt dit automatisch. Zo eindigt de wettelijke samenwoonst:

 • bij huwelijk (van één van de partijen);

 • bij overlijden (van één van beiden);

 • na een vonnis van de rechtbank;

 • in onderlinge overeenstemming;

 • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden.

In dit laatste geval betekent de ambtenaar van burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.

Nodig

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

 • Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

 • Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

Openingsuren

Dienst burgerzaken
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België
+32 89 62 94 20
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten
Warning 11 november gesloten