Zelf organiseren

Organiseer je binnenkort met je vereniging of buurt een evenement of feest?

Het gemeentelijk feestloket helpt je verder en geeft je tips bij de organisatie van een evemenent.
Je kan uitleenmaterialen, de subsidie voor buurtfeesten en vergunningen (inname openbaar domein, schenken sterke dranken, geluidsnormen, nachtvergunning, fiets-, wandel- en ruitertocht) aanvragen via het invulformulier.

Uitleenmaterialen
Als erkende verenging, wijkcomité, school, adviesraad,… kan je heel wat materialen gratis uitlenen bij de gemeente. Zo bespaar je kosten en de materialen worden na reservatie geleverd op de gewenste locatie. Je leest er meer over in het gemeentelijk uitleenreglement materialen.

Subsidie buurtfeesten
De gemeente geeft een toelage voor wijkverenigingen die een feest organiseren met als doel de sociale contacten tussen de buurtbewoners te bevorderen. Het maximale bedrag is 100 euro per buurtfeest. Je vindt alle info en voorwaarden terug in het subsidiereglement voor buurfeesten.