Wettigen handtekening

Wat?

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening wel degelijk aan de eigenaar toebehoort. Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document.

Voorwaarden

Voor de wettiging van een handtekening dient het document waarop deze is aangebracht wel aan bepaalde vereisten te voldoen. Een handtekening op een blanco document of onder een tekst die niet verstaanbaar is, wordt bijvoorbeeld niet gewettigd.

Procedure

Je kan een handtekening onder een document laten wettigen bij de dienst burgerzaken.
Om je handtekening te kunnen wettigen is het nodig dat je zelf aanwezig bent in het bezit van je identiteitskaart.
Eventueel kan een andere persoon je handtekening laten wettigen mits deze jouw identiteitskaart en een door jouw ondertekende volmacht bij heeft. In dat geval worden beide handtekeningen nauwkeurig vergeleken en dienen ze uiteraard identiek te zijn.