Voorlopig rijbewijs

Wat?

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Je krijgt het pas na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Sinds 1 oktober 2013 worden deze eveneens afgeleverd in bankkaartmodel.
 

Volgende modellen zijn beschikbaar:

Model 3: voor alle categorieën bromfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B

 • 12 maanden geldig
 • afhankelijk van de categorie verkrijgbaar vanaf 16, 18 of 21 jaar
 • rijden zonder begeleiding is niet toegestaan
 • geen verplichting rijschool te volgen
 • afleggen van een praktisch examen ten vroegste na 1 maand, met begeleider en met eigen wagen

Model 18: enkel voor de categorie B

 • 18 maanden geldig
 • verkrijgbaar vanaf 18 jaar
 • rijden zonder begeleiding is toegestaan
 • verplichting om 20 uur praktische rijles te volgen
 • afleggen van een praktisch examen ten vroegste na 3 maanden, met de rijschool
 • de houder van een voorlopig rijbewijs model 18, mag vergezeld worden door één persoon van minstens 24 jaar die ook houder is van een rijbewijs B

Model 36: enkel voor categorie B

 • 36 maanden geldig
 • verkrijgbaar vanaf 17 jaar
 • rijden zonder begeleider is niet toegestaan
 • geen verplichting rijschool te volgen
 • afleggen van een praktisch examen ten vroegste na 9 maanden, met begeleider en met eigen wagen
 • de houder van een voorlopig rijbewijs model 36, mag naast de begeleider, vergezeld worden door één andere persoon
 • de begeleider kan iedereen zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet
 • de begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs
 • de begeleider is de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen

 

Procedure

In principe moet iedereen persoonlijk zijn voorlopig rijbewijs of leervergunning afhalen bij dienst burgerzaken.
Is dit echt onmogelijk dan mag een ander gezinslid dat doen. Het is dan wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen getekend is. De identiteitskaart van de betrokkene moet dan ook worden voorgelegd.

Meebrengen

 • aanvraagformuler afgeleverd door het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen
 • identiteitskaart
 • € 20
 • bij model 18 en 36: een recente, identieke pasfoto
 • bekwaamheidscertificaat uitgereikt door de rijschool
 • eventueel attest van de rijschool van de gevolgde opleiding
 • eventueel medisch attest (bij categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E)