Verklaring laatste wilsbeschikking

Wat?

Je kan tijdens je leven een verklaring afleggen omtrent de wijze waarop je later wenst te worden begraven. Of je kan er voor kiezen om je lichaam te laten cremeren. Als je kiest voor crematie kan je bovendien vooraf bepalen wat er met de assen dient te gebeuren. Deze verklaring dient na je overlijden te worden nageleefd door de nabestaanden.

Tevens kan je een verklaring afleggen betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid (bijv. uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst, volgens Neutraal Filosofische overtuiging, ...).

Procedure

Meld je aan bij de dienst burgerzaken en vul hier het formulier 'Verklaring laatste wilsbeschikking' in. Na bekrachtiging door de bevoegde ambtenaar wordt deze verklaring geregistreerd in het bevolkingsregister.