Verklaring voor orgaandonatie

Wat?
Iedereen kan tijdens zijn leven een verklaring afleggen omtrent het al of niet afstaan van zijn organen na het overlijden. Door je als orgaandonor te laten registreren kan je anderen wellicht het leven redden. Je kan je lichaam ook afstaan voor wetenschappelijk onderzoek.
Als je er echter anderzijds absoluut tegen gekant bent dat je organen na je dood worden getransplanteerd, kan je ook dat via een verklaring laten vastleggen. Eenmaal je een dergelijke wilsbeschikking heeft laten registreren, kan je deze met hetzelfde formulier altijd herroepen.

Procedure

Meld je aan bij de dienst burgerzaken en vul hier het formulier 'Verklaring voor orgaandonatie' in. Na bekrachtiging door de bevoegde ambtenaar wordt deze verklaring geregistreerd in het bevolkingsregister.