Verkiezingen

Verkiezingen op zondag 26 mei 2019
Europees Parlement, federale Kamer, Vlaams Parlement

Voor het Europees Parlement zijn er in de kieskring Vlaanderen 12 kandidaten verkiesbaar, voor de federale kamer in de Kieskring Limburg 12 kandidaten en voor het Vlaams Parlement zijn er in de kieskring Limburg 16 kandidaten verkiesbaar.

In onze gemeente wordt digitaal gestemd en zijn de stemlokalen open van 8 uur tot 16 uur.

Kiezers

In België is er stemplicht. Dit geldt ook voor een EU-onderdaan die zich ingeschreven heeft op de kiezerslijst. Eenmaal hij dit stemrecht bekomen heeft is hij eveneens verplicht te stemmen.

Volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan slechts in bepaalde gevallen gegeven worden tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Volmachtformulieren kan je downloaden of bekomen op de dienst burgerzaken.

Meer info? Dienst burgerzaken.
www.verkiezingen.fgov.be