Vacatures

Maatschappelijk assistent
B1-B3 • contractueel • deeltijds (19/38u)

Je hebt de dagelijkse verantwoordelijkheid over de werking van het Lokaal Opvang Initiatief. Daarnaast word je ook ingezet op de sociale dienst, waar je het eerste aanspreekpunt bent voor de hulpvrager. Naast interne (administratieve) werkzaamheden ga je ook op huisbezoek. Je on- dersteunt de hulpvrager en probeert zijn zelf- standigheid te stimuleren met aandacht voor het cliëntnetwerk, je professionele netwerk en je eigen ontwikkelingsbehoeften.

Profiel: Bachelordiploma sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent, bachelor in sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld.

De volledige functiebeschrijving kan je opvragen via elke.blokken@zutendaal.be
Aanwervingsprocedure: De sollicitatiegesprekken worden gepland op 14 januari 2020.

Interesse? Dien je kandidatuur ten laatste op 10 januari 2020 in, samen met je cv en een kopie van je diploma Dit kan via mail naar elke.blokken@zutendaal.be

Personeelsmedewerker
B1-B3 • contractueel • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor de opmaak en opvolging van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden, je zorgt voor een correcte loonafhandeling en bouwt mee aan een mensgericht personeelsbeleid. Je hebt een relevant bachelordiploma. Schriftelijk examen op 21/01 om 18.00 uur, mondeling examen op 11/02.

Functiebeschrijving personeelsmedewerker

Mobiliteitsmedewerker
B1-B3 • contractueel • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van een coherent mobiliteitsbeleid en organiseert en beheert mobiliteitsprojecten/dossiers. Je bent het contactpunt voor de vervoersregioraad en verzorgt mee de communicatie rond verkeer en mobiliteit. Daarnaast zorg je voor de administratieve opvolging van de taken van de dienst mobiliteit en bied je ondersteuning aan de overkoepelde dienst ruimtelijke ordening. Je hebt een relevant bachelordiploma. Schriftelijk examen op 16/01 om 18.00 uur, mondeling examen op 06/02.

Functiebeschrijving mobiliteitsmedewerker

Omgevingsambtenaar - milieu
B1-B3 • statutair • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor milieu-, natuur-, dierenwelzijns- en duurzaamheidsdossiers. Hierbij behandel je vergunningsaanvragen en meldingen, begeleid je bos- en natuurprojecten, … Verder sensibiliseer je, begeleid je de opmaak en uitvoering van milieugerelateerde beleidsplannen en verleen je beleidsadvies. Je hebt een bachelordiploma, een sterke affiniteit met milieu en bent bereid om je verder bij te scholen. Een bewijs van milieucoördinator B is een pluspunt. Schriftelijk examen op 16/01 om 18.00 uur, mondeling examen op 04/02.

Functiebeschrijving omgevingsambtenaar milieu

3 Polyvalente arbeiders
D1-D3 • contractueel • voltijds (38/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je zorgt ervoor dat de burgers en het personeel van de gemeente kunnen gebruikmaken van een verzorgde, veilige, groene en duurzame gemeentelijke infrastructuur. Je bent een multitalent, een klusjesmens die ook bereid is om tijdelijk andere taken op te nemen binnen de technische dienst. Je hebt een geldig rijbewijs B of C. Attest BA4-BA5 is een pluspunt. Mondeling examen op 24/01, praktische proef op 14/02.

Functiebeschrijving polyvalent medewerker

Coördinator maatschappelijke dienstverlening
B4-B5 • contractueel • deeltijds (19/38) • aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar

Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en inhoudelijke ondersteuning van de maatschappelijk assistenten, vertaalt deze naar concrete doelstellingen en volgt de werking van de entiteit op. Verder sta je in voor de beleidsvoorbereiding, het uitwerken van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Je hebt 5 jaar relevante ervaring, bent een goede organisator met oog voor procedures, voortgangscontrole en deadlines, en je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden om burger en bestuur bij te staan bij praktische dossiervragen.

Functiebeschrijving coördinator maatschappelijke dienstverlening

Interesse? Dien je kandidatuur ten laatste op 18 december om 12.00 uur in, samen met je cv en een kopie van je diploma. Dit kan via mail naar personeelsdienst@zutendaal.be. De datum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Nog vragen? Dienst Personeel, personeelsdienst@zutendaal.be, 089 62 94 38