Tips & weetjes feestloket

Geluidsnormen

 • Tot 85 dB:
  Je hoeft het geluid niet te meten en je hoeft geen maatregelen te nemen.
 • 85 dB – 95 dB: (voor kleinere fuiven)
  Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
  Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden maar dat is geen verplichting en ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 • 95 dB – 100 dB: (voor grotere fuiven, optredens en concerten)
  Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
  Je registreert of 'logt' ook het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. Je houdt deze gegevens minstens 1 maand bij.
  Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
  Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken (zie punt 3 (85-95 DB).
  Je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.
  Zalen of café's die beschikken over een permanente geluidsinstallatie en een klasse 2-vergunning hebben laten een geluidsplan opmaken. (Indien je een meer dan 12 keer per jaar gebruikt maakt van een installatie met meer dan 95DB.

Let op!! De politie kan een evenement stilleggen bij overlast!

Sluitingsuur

Het sluitingsuur is 1 uur maar kan verlengd worden tot 3 uur mits toestemming van de burgemeester (nachtvergunning). Er zijn evenwel enkele uitzonderingen.

Billijke Vergoeding/Sabam

• Wie auteursrechtelijke beschermde werken gebruikt in een publiek toegankelijke plaats moet hiervoor tevens uitvoerrechten (billijke vergoeding) betalen. De aangifte moet minstens 5 werkdagen vóór de activiteit ingediend worden bij Outsourcing Partners, Postbus 181, Gent, +32 70 66 00 16, www.bvergoed.be. De meeste zalen in Zutendaal betalen evenwel een jaarlijks tarief maar vraag dit even na bij de zaalverantwoordelijke.
• Wie auteursrechtelijke beschermde werken gebruikt in een publiek toegankelijke plaats moet hiervoor auteursrechten (Sabam) betalen. De aangifte moet minstens 10 dagen vóór de activiteit ingediend worden bij Sabam, Thonissenlaan 86 te Hasselt, +32 11 23 29 00, email: agent.limburg@sabam.be. Meer info vind je op www.sabam.be.

Alcoholische dranken

• Als organisator mag je geen alcohol serveren aan iemand jonger dan 16 jaar. Sterke drank mag je niet schenken aan iemand jonger dan 18
• Je mag geen drank schenken aan iemand die dronken is.

Eetwaren
• Houd rekening met de veiligheid bij het schenken van warme voedingswaren op (gas)vuren.
Meer info? eetwareninspectie Limburg - G.Verwilghensingel 75/8 - 3500 Hasselt +32 11 22 77 55.

Security / toegangscontrole

De toegangscontrole bij activiteiten is streng gereglementeerd (zie site www.vigilis.be).

Elektrische installaties

Ook voor elektrische installaties is er een keuringsverslag nodig. De zaaluitbater moet dit kunnen voorleggen indien nodig. Voor een activiteit in een tent of openlucht neem je voor elektrische installaties best contact op met een keuringsinstantie.

Brandveiligheid

• Niet het toegelaten aantal personen van de locatie (zaal) overschrijden
• Controleer vooraf : EHBO -  aantal brandblussers (en plaatsen) - de noodverlichting  -evacuatiewegen/evacuatieplan ...

Verzekering

• Voor vrijwilligers is er een beperkt gratis verzekering (zie www.limburg.be/vrijwilligers).
• Contractuele aansprakelijkheid: indien je schade aanbrengt aan de locatie (zaal) kan je hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is aanbevolen voor de schade die door een fout, een onvoorzichtigheid of nalatigheid van een vrijwilliger werd toegebracht aan derden.
• Verzekering lichamelijke ongevallen is aanbevolen voor de risico's bij ongevallen door bijvoorbeeld opbouw
• Brandverzekering: wie een zaal huurt, informeert bij de zaaluitbater best of er een brandverzekeringspolis werd afgesloten. In het contract met de zaaluitbater dient dan 'afstand van verhaal ten aanzien van de gebruiker' vermeld te staan. Als er geen 'afstand van verhaal' voorzien is in de brandpolis van de eigenaar, dan is het aanbevolen dat je zelf een aparte brandpolis afsluit voor de periode waarin u gebruik maakt van de zaal en voor de inboedel.
• Verzekering 'Alle Risico's': met deze verzekering kunt u voorwerpen laten verzekeren tegen risico's als vandalisme en diefstal.

Er mag niet gerookt worden in de zalen!!

Meer info?

Openingsuren & contact

Feestloket is nu gesloten

Feestloket
Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal

+32 89 62 94 56

feest@zutendaal.be

Nuttige links

www.fuifpunt.be (alles over organiseren van fuiven en feesten met nuttige tips en weetjes)
www.sabam.be (alles over sabam)
www.bvergoed.be (alles over billijke vergoeding)
www.vigilis.be (alles over bewakingswet en security)
www.limburg.be/vrijwilligers (alles over vrijwilligerswerk en verzekering)
www.ecofest.be (alles over duurzaam feesten)
www.brandveilig.be (alles over brandveiligheid)

Reglementen