Strafregister

Wat?

Sinds de inwerkingtreding van art. 595 sv e, 596 sv bestaan er drie modellen.
De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt. De instantie die het document vraagt of de reden van aanvraag worden vermeld op het uittreksel strafregister.

  • Model 3 (volgens artikel 596.2): voor opvoeding of begeleidng van minderjarigen of voor een job waardoor je in contact komt met minderjarigen. Dit kan gaan om een adoptie, een functie in het onderwijs, maar ook sommige taken zoals vrijwilliger in een jeugdbeweging.
  • Model 2 (volgens artikel 596.1): wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren, waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Dit kan een aanvraag voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor een wegtransport van personen en goederen.
  • Model 1 (volgens artikel 595): voor alle andere redenen.

Procedure

Je kan je getuigschrift persoonlijk en in het bezit van je identiteitskaart afhalen bij de dienst strafregister.
Neem even op voorhand contact op zodat het getuigschrift alvast kan worden aangemaakt. Zo kan je de wachttijd beperken.

Dit attest is gratis.