Sportraad

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Het werkterrein omvat adviesverlening, subsidieverdeling, de huldiging van sportkampioenen en sportpromotie en dit in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.

Statuten sportraad.