Sociale voordelen voor personen met een handicap & senioren

De maatschappelijk assistent helpt je met het aanvragen van allerlei sociale en ficale voordelen waarop je door de vermindering van zelfredzaamheid recht hebt.
Voorbeelden:

 • Parkeerkaart
 • Sociaal telefoontarief
 • Sociaal tarief kabeldistributie
 • Sociaal tarief gas en elektriciteit
 • Vrijstelling heffing oppervlaktewateren
 • Vermindering van het belastbaar inkomen
 • Vermindering van de onroerende voorheffing
 • Vermindering verkeersbelasting
 • Vermindering provinciebelasting
 • Vermindering inzake sociale huisvesting
 • De forfaitaire toelage voor chronisch zieken 
 • Vrijstelling van de belastingen op autovoertuigen
 • De nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor visueel gehandicapten
 • Toekenning van het statuut van werknemer met gezinslast aan een werkloze die samenwoont met een gehandicapte gepensioneerde verwant in opgaande lijn
 • Premies voor het aanpassen en/of verbeteren van de woning

Deze voordelen zijn afhankelijk van de zorgbehoevendheid en of het inkomen.