Schulden

Wanneer je geconfronteerd wordt met betalingsmoeilijkheden, kan je contact opnemen met onze sociale dienst.
De maatschappelijk assistent bekijkt het globale gezinsinkomen, de uitgaven en de schulden.
Samen trachten we het budget zo goed mogelijk te herverdelen over :

  • de dagelijkse behoeften
  • de maandelijkse betalingen
  • de periodieke betalingen
  • de afbetalingen aan diverse schuldeisers

Correcte informatie en open communicatie zijn noodzakelijk om op een constructieve wijze aan je probleem te werken. Afhankelijk van de ernst van jouw situatie, kunnen verschillende hulpverleningsvormen aangeboden worden.

Budgetbegeleiding

Rekeninghoudend met je inkomsten en uitgaven stellen we samen een budgetplan op. Indien nodig worden de afbetalingsregelingen hierin opgenomen. Je staat zelf in voor de uitvoering van alle betalingen. Op regelmatige basis wordt het budgetplan besproken en zo nodig bijgestuurd.

Budgetbeheer

Je inkomen wordt rechtstreeks overgemaakt op een budgetteringsrekening van het OCMW. De maatschappelijk assistent tracht afspraken te maken met de schuldeisers en staat in voor het uitvoeren van de betalingen. In overleg wordt bepaald hoeveel leefgeld je ontvangt.

Collectieve schuldbemiddeling

Indien de schuldenlast structureel is en niet binnen een aanvaardbare periode kan aangezuiverd worden, kan je - onder bepaalde voorwaarden - bij de arbeidsrechter een verzoek tot afbetaling van de schulden indienen. De arbeidsrechter zal een schuldbemiddelaar (van het OCMW of een advocaat) aanduiden om een aanzuiveringsregeling uit te werken die tot doel heeft de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen. Concreet wil dit zeggen dat je in de mate van het mogelijke je schulden afbetaalt, maar tegelijkertijd de kans krijgt om menswaardig te leven. Deze hulpverlening is niet meer vrijwillig.