Samenstelling college van burgemeester & schepenen

 

Foto Ann Schrijvers

Ann Schrijvers (Nieuw ZVP)
Burgemeester
Boogstraat 1, 3690 Zutendaal
tel.: +32 89 62 94 31 (gemeentehuis)
gsm: +32 477 77 70 81 
e-mail: ann.schrijvers@zutendaal.be

Bevoegdheden
- personeelsbeleid
- algemeen beleid
- ruimtelijke ordening
- veiligheid (politie, brandweer en civiele bescherming)

Foto Raymond Thijs

 

Raymond Thijs (Samen Zutendaal)
Eerste schepen
Hoogstraat 6 bus 10, 3690 Zutendaal
gsm: +32 472 17 98 99
e-mail: ray.thijs@zutendaal.be

Bevoegdheden
- burgerzaken, burgelijke stand en bevolking
- sociale zaken, gezin, armoede- en gelijkekansenbeleid
- openbaarheid van bestuur
- inspraak en participatie
- ombudsdienst
- sociale economie en tewerkstelling
- plaatsvervangend burgemeester

Foto Dirk Smits

 

Dirk Smits (Nieuw ZVP)
Tweede schepen
Schansstraat 48 B1, 3690 Zutendaal
tel.: +32 89 72 10 78
gsm: +32 471 42 28 85
e-mail: dirk.smits@zutendaal.be

Bevoegdheden
- jeugd
- informatie en public relations
- toerisme
- verkeersveiligheid en mobiliteit
- informatica en e-government
- lokale economie
- onderwijs
- sport
- feestelijkheden

Foto Jef Bobbaers

 

Jef Bobbaers (Nieuw ZVP)
Derde schepen
15 Augustusstraat 80, 3690 Zutendaal 
gsm: +32 496 34 78 35
e-mail: jef.bobbaers@zutendaal.be

Bevoegdheden
- openbare werken
- gemeentelijke gebouwen
- nutsvoorzieningen
- aanbestedingen en overheidsopdrachten
- gemeentelijke begraafplaats

foto Matty Coninx Matty Coninx (Nieuw ZVP)
Vierde schepen

Kennepstraat 1, 3690 Zutendaal
tel.: +32 89 61 17 55
gsm: +32 477 36 13 45
e-mail: matty.coninx@zutendaal.be

Bevoegdheden
- financiën
- leefmilieu en duurzaamheid
- kerkfabrieken
- land- en bosbouw
- ontwikkelingssamenwerking
- cultuur
- bibliotheek

foto Ward Lambrechts Ward Lambrechts (Samen Zutendaal)
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter
Hoogstraat 31, 3690 Zutendaal
gsm: +32 477 59 27 48
e-mail: ward.lambrechts@zutendaal.be

Bevoegdheden
- welzijn en gezondheid
- senioren