Samenstelling college van burgemeester & schepenen

Foto Jef Bobbaers

Jef Bobbaers (Nieuw ZVP)
Burgemeester 

 • 15 Augustusstraat 80, 3690 Zutendaal
  tel.: +32 89 62 94 31 (gemeentehuis)
  gsm: +32 496 34 78 35
  e-mail: jef.bobbaers@zutendaal.be

  bevoegdheden
  :
  • algemeen beleid 
  • openbare werken
  • gemeentelijke gebouwen en nutsvoorzieningen
  • aanbestedingen en overheidsopdrachten
  • beheer gemeentelijke begraafplaats
  • veiligheid (politie, brandweer en civiele bescherming)

zitdag: iedere woensdag van 16.30 tot 17.30 uur


Foto Raymond Thijs
Raymond Thijs (Samen Zutendaal)
Eerste schepen

Hoogstraat 6 bus 10, 3690 Zutendaal
gsm: +32 472 17 98 99
e-mail: ray.thijs@zutendaal.be

bevoegdheden: 
burgerzaken: burgerlijke stand en bevolking
• sociale zaken, gezinsbeleid, armoede- en gelijkekansenbeleid
• openbaarheid van bestuur, inspraak en participatie
• beleid klachtenbehandeling

 

 


Foto Ann Schrijvers
Ann Schrijvers (Nieuw ZVP)
Tweede schepen

Boogstraat 1, 3690 Zutendaal
tel.: +32 89 61 49 26 
e-mail: ann.schrijvers@zutendaal.be

bevoegdheden
• personeelsbeleid
• sport
• cultuur en festiviteiten
• lokale economie
• onderwijs
• bibliotheek

 


Foto Harry Vanherf

Harry Vanherf (Nieuw ZVP)
Derde schepen

Linkesstraat 2 B, 3690 Zutendaal
tel.: +32 89 61 10 08
gsm: +32 479 58 96 57
e-mail
: harry.vanherf@zutendaal.be

bevoegdheden:
• financiën
• leefmilieu en duurzaamheid
• kerkfabrieken
• land- en bosbouw
• ontwikkelingssamenwerking

 

 


Foto Dirk Smits
Dirk Smits (Nieuw ZVP)

Vierde schepen
Schansstraat 48 B1, 3690 Zutendaal
tel.: +32 89 72 10 78
gsm: +32 471 42 28 85
e-mail: dirk.smits@zutendaal.be

bevoegdheden:
• jeugd
• informatie en public relations
• toerisme
• verkeersveiligheid en mobiliteit
• informatica en e-government

 


foto Ward Lambrechts

Ward Lambrechts (Samen Zutendaal)
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter
Hoogstraat 31, 3690 Zutendaal
gsm: +32 477 59 27 48
e-mail: ward.lambrechts@zutendaal.be

bevoegdheden:
• welzijn
• gezondheid
• senioren