Rustpensioen

Wil je je rustpensioen laten ingaan op je gewone pensioenleeftijd dan hoef je geen aanvraag meer te doen bij de gemeentelijke dienst burgerzaken. In de maanden die voorafgaan aan je verjaardag zal de Rijksdienst voor Pensioenen zelf schriftelijk contact met je opnemen.

Indien je voldoende jaren hebt om op vervroegd pensioen te gaan tussen je 60ste en 65ste, dien je wel nog bij de gemeentelijke dienst burgerzaken je aanvraag te doen, liefst één jaar op voorhand.


Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Beknopt overzicht van je loopbaan (aantal jaren als zelfstandige, werknemer of openbare dienst). Bewijzen van tewerkstelling zijn niet nodig.
  • Gegevens van eventuele tewerkstelling in het buitenland en eventueel de pensioenkas en je aansluitingsnummer.
  • Indien van toepassing: de begin- en einddatumvan van je militaire dienst.
  • Een overzicht van de periode waarin je een politiek mandaat hebt uitgeoefend waarvoor je van een pensioen kan genieten.
  • Krijg je momenteel een sociale uitkering, zoek dan de datum op waarop dit inging.
  • Bezorg ons, indien mogelijk, ook deze gegevens van je echtgenoot. Ook in geval van feitelijke of wettelijke scheiding. Weduwen of weduwnaars brengen de gegevens mee van hun overleden echtgeno(o)t(e).

 

Vanaf nu kan je als werknemer en/of zelfstandige zelf je pensioen aanvragen via de website www.pensioenaanvraag.be. Deze nieuwe dienst is een initiatief van de Rijksdienst voor Pensioenen en het RSVZ.

Volmacht

Iemand anders kan het pensioen niet in jouw plaats aanvragen zonder een getekende volmacht en je identiteitskaart bij te hebben. Deze volmacht kan telefonisch of schriftelijk aangevraagd worden op de bevolkingsdienst. Laat wel even weten of je tewerkgesteld was/bent als werknemer of als zelfstandige.