Wijk-werken Zutendaal (voorheen PWA)

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.