Overlijden & laatste wil

Iedereen, zowel jong als oud, stelt zich wel eens vragen over onderwerpen die te maken hebben met het levenseinde. Wil ik donor zijn en mijn organen bij mijn overlijden afstaan? Kan ik zelf bepalen hoe ik begraven wil worden? Op deze en nog andere vragen proberen we hier een antwoord te geven.

 • Aangifte overlijden
  Een overlijden moet officieel vastgesteld worden. Als het overlijden thuis gebeurt, moet je je huisarts of de dokter met wachtdienst waarschuwen. Hij of zij zal het overlijden vaststellen en een overlijdensattest opmaken en ondertekenen. Bij een overlijden in het ziekenhuis zal men daar voor het overlijdensattest zorgen.Na de vaststelling van overlijden door een dokter, dien je dien ook steeds aangifte van overlijden te doen op de dienst burgerzaken. 
 • Orgaandonatie
  Een orgaandonor schenkt na zijn of haar overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is of uitvalt. Orgaandonatie is dus levensbelangrijk. Er zijn echter orgaandonoren te kort. 
  Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels, die na het overlijden bestemd zijn voor transplantatie. Dit kan je doen via een verklaring voor orgaandonatie. Je dient hiervoor je identiteitskaart voor te leggen. Deze dienst is gratis.
  Meer informatie over dit thema vind je op de website van vzw De Maakbare Mens vzw of www.beldonor.be. Op deze websites vind je ook meer uitleg over euthanasie en lichaamsafstand voor de wetenschap.
 • Laatste wilsbeschikking
  Je kan tijdens je leven zelf al beslissen wat er met je lichaam moet gebeuren na je overlijden. Dit kan je laten registreren via een verklaring laatste wil wijze begraving.
 • Gemeentelijke begraafplaats
  De gemeentelijke begraafplaats is gelegen in de Blookbergstraat.
  Op volgende tijdstippen is het kerkhof toegankelijk:
  - 1 april t.e.m. 15 november van 6 tot 22 uur (zomerregeling).
  - 16 november t.e.m. 31 maart van 7 tot 18 uur (winterregeling).

  Meer info over de wijze van begraven en de kostprijzen vind je op de pagina gemeentelijke begraafplaats en het bijhorende reglement.

 

Foto kerkhof Zutendaal