Onderwijs- en leesbevorderingskaart

De bibliotheken aangesloten op Bibliotheeknet Limburg hebben een speciale regeling uitgewerkt voor het lenen van documenten door personen die deze nodig hebben voor onderwijs en leesbevordering.

De regeling voorziet in een aantal uitbreidingen van het reguliere reglement. Dit reguliere reglement blijft van toepassing voor alle bepalingen die niet expliciet vermeld zijn in deze regeling.

Wie kan een onderwijs- en leesbevorderingkaart aanvragen?

• Leerkrachten kleuter- en basisonderwijs.
• Leerkrachten secundair onderwijs.
• Aspirant-leerkrachten en -opvoeders.
• Professoren docenten hoger onderwijs.
• Voorlezers van voorleesprojecten.
• Monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en -verenigingen.
• Begeleiders van buitenschoolse opvang.
• Begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakanties. •Geregistreerde 'onthaalouders'.
• Vormingswerkers.
• Opvoeders.
• Logopedisten.
• Studenten aggregaat.
• Cursisten van de opleiding 'Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid' (GPB).
• Beoordelaars van ?LEZEN, leessuggesties voor het secundair onderwijs.

Uitbreiding reglement

• Lidmaatschap is gratis.
• Een persoonlijk kaart is vereist voor persoonlijk gebruik.
• Aantal te lenen documenten: maximum 20 documenten per bibliotheek en een maximum van 99 documenten in alle bibliotheken van Bibliotheeknet Limburg. De aanvrager is verantwoordelijk voor de ontleende documenten.
• Gratis internet.
• Uitleentermijn is 6 weken.
• Verlengen is niet toegestaan.
• Reservaties maximum 5 documenten = gratis.
• Interbibliothecair leenverkeer (IBL) is hetzelfde als voor een persoonlijke kaart.
• Bij vaststelling van misbruik zal door de verantwoordelijke bibliothecaris meteen een einde worden gemaakt aan dit lidmaatschap met extra faciliteiten. Het betrokken lid kan wel nog met een gewone lenerskaart gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.
• De onderwijs- en leesbevorderingkaart moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd in de maand september via het inschrijvingsformulier en is het hele jaar geldig.
• Er wordt maximum één kaart per aanvrager toegestaan.

Meer info? Bibliotheek Zutendaal