Welzijnsraad

De welzijnsraad is een lokaal overlegorgaan in verband met het welzijnsbeleid. De raad wil het centrum zijn voor contact, overleg en coördinatie tussen de verschillende gezins-, sociale en vrijetijdsverenigingen en individuele personen of instanties die door hun deskundigheid of interesse willen meewerken aan het welzijnsbeleid van de gemeente. Verenigingen, organisaties of individuele personen die interesse hebben om te zetelen in deze raad kunnen contact opnemen met de welzijnsambtenaar, Nijs Gudrun - tel. +32 89 62 38 63.