Sociaal Huis

Het Sociaal Huis is een nieuwe vorm van samenwerking tussen gemeente en OCMW en tussen de openbare en private welzijnssector. België heeft immers heel wat welzijnsvoorzieningen, met als gevolg dat heel wat mensen hierin verloren lopen.

Het Sociaal Huis vervult volgende belangrijke functies:

  • Een loketfunctie: iedereen kan hier terecht met welzijnsvragen;
  • Een signaalfunctie: doordat de sociale dienst veelvuldig in contact komt met de plaatselijke bevolking, ontdekt zij ook welke noden en behoeften er bij hen leven. De sociale dienst kan deze dan melden aan de beleidsverantwoordelijken wat op zijn beurt kan bijdragen tot een kwaliteitsvollere samenleving. Immers, het Sociaal Huis is een heel belangrijk onderdeel van het Lokaal Sociaal Beleid.

 

Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van Zutendaal kan rekenen op een goede dienstverlening in de eigen gemeente, gaan het gemeentebestuur, het OCMW en de private welzijnsorganisaties nauwer met elkaar samenwerking. Het OCMW en gemeente zullen dit alles in goede banen leiden door middel van een Lokaal Sociaal Beleidsplan.