Klachten

Onze medewerkers doen er alles voor om te zorgen dat je snel en correct geholpen wordt.

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de werkwijze van een dienst, de afhandeling van een bepaalde kwestie of over onze dienstverlening. Indien dit zo is, weten we het graag.

Heb je een klacht over één van onze gemeentediensten en je krijgt het niet opgelost bij de dienst zelf, dan kan je een klacht indienen.

Let op! Deze klachtenprocedure dient niet voor het melden van een gat in de weg, een defecte straatlamp, sluikstorten, zwerfvuil, overdreven snelheid, overlast allerlei ... Hiervoor gebruik je het meldingsformulier.

Procedure

Stuur een e-mail of een brief naar de dienst secretariaat.

Wat vermeld je best bij je klacht? Het is van belang dat je een duidelijke omschrijving van je klacht geeft. 

  • Waar en wanneer deden de feiten zich voor?
  • Op welke afdeling of dienst heeft de klacht betrekking?
  • Welke feiten wens je aan te klagen? (omschrijf kort en duidelijk)
  • Heb je dit probleem al aangekaart bij de bevoegde afdeling of dienst?
  • Heb je zelf een suggestie om het probleem op te lossen?

Vergeet zeker niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Op die manier kunnen wij je contacteren om samen naar een oplossing te zoeken.

Anonieme klachten worden niet behandeld.