« Terug

Contactinfo

Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België

ruimtelijke.ordening@zutendaal.be

tel. +32 89 62 94 26

« Terug

Dienst ruimtelijke ordening

Deze dienst zorgt voor:

 • de procedure voor het opmaken van bijzonder plannen van aanleg (BPA) waarbij gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften worden vastgelegd voor duidelijk omschreven gebiedsdelen;
 • het administratief afwerken van dossiers in verband met bouw- en verkavelingsvragen, delingsplannen rooilijnplannen voor wegen, stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige inlichtingen, meldingskaarten , wegen, waterlopen ...;
 • adviesverlening inzake gewestplan, specifieke bouwvoorwaarden, bouwprojecten e.d.;
 • de procedure voor het vaststellen van straatnamen;
 • aanvraag bodemattesten;
 • behandeling van vastgoedinformatieaanvragen;
 • recht van doorgang, buurtwegen (afschaffen, verleggen);
 • structuurplanning;
 • defecte straatverlichting;
 • kappen van bomen;
 • inname openbaar domein;
 • huisnummering;
 • Inlichtingen i.v.m. riolering, waterleiding, telefoon, elektriciteit, gas, huisvestingspremies, grondverhandelingen, wetgeving stedenbouw, ruimtelijke ordening, kadaster, ouderdom woonst i.v.m. vermindering BTW.

Openingsuren

Open