« Terug

Contactinfo

Oosterzonneplein 1
3690 Zutendaal
België

« Terug

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de leiding over de administratie en het personeel van de gemeentelijke & OCMW-diensten. Hij ziet erop toe dat de besluiten van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad worden uitgevoerd. Hij staat eveneens in voor de goede werking van de diensten en de correcte dienstverlening naar de bevolking toe. Vanuit zijn functie woont hij de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen , de gemeenteraad , het vast bureau van het OCMW en de OCMW-raad bij.