Nieuws

WhatsApp-groepen voor buurtpreventie 22 februari 2018

Op 21 februari vond er een infoavond plaats over de opstart van WhatsApp-groepen in het kader van buurtpreventie. Ben je als bewoner actief bezig met inbraakpreventie en wil je de buurt op een georganiseerde manier op de hoogte houden? Dan kan je een buurtpreventienetwerk opstarten. Zo’n netwerk zorgt voor meer beschikbare ogen in je buurt en het werkt ook preventief. Je schrikt inbrekers af doordat ze weten dat ze gezien kunnen worden.

De hele buurt kijkt immers mee en verzamelt relevante informatie.

WhatsApp?

Een handige manier om een buurtpreventienetwerk op te starten is via de mobiele applicatie WhatsApp. Dat is een algemeen verkrijgbare app voor je smartphone waarmee je gratis berichten kan versturen naar meerdere personen. Groepsgesprekken zijn mogelijk en de reacties van groepsleden zijn voor iedereen in de groep zichtbaar.

Bovendien kan je er makkelijk foto’s, video’s en geluidsfragmenten mee doorsturen. WhatsApp heeft als bijkomend voordeel dat de info die je deelt niet open en bloot op het internet komt te staan.

Een buurtpreventienetwerk opstarten

Het initiatief om een buurtpreventienetwerk op te starten via WhatsApp ligt bij de buurtbewoners. Je brengt wel de dienst mobiliteit op de hoogte. De bedoeling is dan dat vrijwilligers hun eigen straat, wijk of buurt op de hoogte stellen van het netwerk en de bewoners uitnodigen om lid te worden. Wij stellen een flyer ter beschikking. Alle leden van het buurtpreventienetwerk vullen het inschrijvingsformulier in en versturen het naar infomobiliteit@zutendaal.be. Als je het formulier ondertekent, ga je ook akkoord met de huisregels. Enkele vrijwillige coordinatoren maken een groep aan in WhatsApp. Het is de bedoeling dat de coordinatoren de groep goed opvolgen en ingrijpen bij overtredingen op het afsprakencharter.

Alle geinteresseerde buurtbewoners sluiten zich aan bij het netwerk via de coordinatoren.

Flyer WhatsApp-groep buurtpreventie
Huisregels WhatsApp-groep buurtpreventie
Inschrijvingsformulier WhatsApp-groep buurtpreventie

Meer info? Dienst mobiliteit, 089 62 94 49, infomobiliteit@zutendaal.be

« Terug