Nieuws

Wegenwerken AWV Noordlaan (N744) 01 februari 2018

Tijdelijke verkeerslichten

Het Agentschap Wegen en Verkeer richt dit voorjaar de Noordlaan (N744) tussen de Gelierseweg en de Boekweitstraat opnieuw in. Tijdens deze werken legt het agentschap een vrijliggend fietspad richting Bilzen aan en richt de bushaltes in beide richtingen opnieuw in zodat ze beter toegankelijk zijn voor alle klanten van De Lijn. Dankzij dit project zijn de aanliggende woningen en bushaltes beter bereikbaar en zal de veiligheid voor dit gedeelte van de Noordlaan aanzienlijk verhogen.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden rooit de aannemer vanaf woensdag 31 januari een aantal bomen. De nutsmaatschappijen starten vanaf 5 februari met het verplaatsen en, indien nodig, vernieuwen van de leidingen. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren.

Tijdens deze werken kan het verkeer telkens door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings over de Noordlaan blijven rijden.

De start van de eigenlijke herinrichting is volgens de huidige planning voorzien in april. Maar gezien deze werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het momenteel nog niet mogelijk om een concrete startdatum mee te delen. De herinrichtingswerken duren dan ongeveer anderhalve maand.

Op de webpagina www.wegenenverkeer.be/NoordlaanZutendaal vinden geïnteresseerden meer informatie over het project. Zodra de startdatum bekend is, wordt deze hier ook meegedeeld. Wie wil, kan zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Meer info? www.wegenenverkeer.be/NoordlaanZutendaal

« Terug