Nieuws

Verwarmingstoelage 15 januari 2019

Huisbrandolie blijft een belangrijk deel van het huishoudbudget. Mensen met een laag inkomen lopen daardoor het risico om in moeilijkheden te geraken. Via het OCMW Zutendaal kan je onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen in de betaling van de stookoliefactuur.

Om een geldige aanvraag in te dienen, moet je onderstaande documenten voorleggen:

- een klever van je mutualiteit;
- je identiteitskaart;
- je leveringsbon of -factuur;
- je laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting.

Je kan elke woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur terecht bij Eliane Colla, financieel deskundige van het OCMW Zutendaal, om je recht op een verwarmingstoelage te onderzoeken of voor bijkomende inlichtingen.

Je kan ook elke werkdag telefonisch een afspraak maken via 089 62 38 60.

« Terug